ANVR / SGR

ANVR 

Tiara Tours (KvK 20102338) is aangesloten bij de ANVR (Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen) onder lidnummer 04141. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie over reizen. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Onder: ‘Reisvoorwaarden’ en ‘Boekingsvoorwaarden’) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van – en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige ANVR-informatie.

Bekijk hier de ANVR reisvoorwaarden.

SGR

Tiara Tours B.V. (KvK 20102338) is aangesloten bij SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Tiara Tours is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze site gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.* Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
– (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Wij hopen uiteraard zo min mogelijk aanspraak te hoeven maken op deze regeling.

Heeft u de Belgische nationaliteit?

Het calamiteitenfonds is alleen op u van toepassing, indien u voldoet aan minimaal 1 van onderstaande voorwaarden:

  1. u bent woonachtig in Nederland

  2. u vertrekt vanuit Nederland

  3. u heeft geboekt op de Nederlandse (.nl) website

Print Friendly, PDF & Email