ANVR / SGR en Calamiteitenfonds

Je boekt graag een reis bij een organisatie die ergens voor staat. Die zich verenigd heeft met andere branchegenoten. Die afspraken naleeft op het gebied van kwaliteit van dienstverlening. En die ervoor zorgt dat jouw reisgeld veilig en vertrouwd is besteed, ook in geval van onvoorziene omstandigheden of calamiteiten. Natuurlijk zijn wij aangesloten bij de grootste en belangrijkste brancheverenigingen en fondsen om jou voor, tijdens en na je reis de beste ervaringen te kunnen bieden.

ANVR 

Tiara Tours is aangesloten bij de ANVR (Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen) onder lidnummer 04141. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie over reizen. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Onder: ‘Reisvoorwaarden’ en ‘Boekingsvoorwaarden’) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van – en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige ANVR-informatie.

Bekijk hier de ANVR reisvoorwaarden.

SGR

Wij zijn aangesloten bij SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Je kunt dit inzien via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Bij  elke boeking (vanaf 1-2-2021) wordt een bijdrage van € 5,00 per persoon voor het garantiefonds berekend.

Calamiteitenfonds

Wij zijn tevens aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze site gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.* Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
– (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Wij hopen uiteraard zo min mogelijk aanspraak te hoeven maken op deze regeling.

Heeft u de Belgische nationaliteit?

Het calamiteitenfonds is alleen op u van toepassing, indien u voldoet aan minimaal 1 van onderstaande voorwaarden:

  1. u bent woonachtig in Nederland

  2. u vertrekt vanuit Nederland

  3. u heeft geboekt op de Nederlandse (.nl) website

Print Friendly, PDF & Email