ANVR / SGR en Calamiteitenfonds

Je boekt graag een reis bij een organisatie die ergens voor staat. Die zich verenigd heeft met andere branchegenoten. Die afspraken naleeft op het gebied van kwaliteit van dienstverlening. En die ervoor zorgt dat jouw reisgeld veilig en vertrouwd is besteed, ook in geval van onvoorziene omstandigheden of calamiteiten. Natuurlijk zijn wij aangesloten bij de grootste en belangrijkste brancheverenigingen en fondsen om jou voor, tijdens en na je reis de beste ervaringen te kunnen bieden.

ANVR reizigersvoorwaarden

Tiara Tours (KvK 20102338) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.

De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.*

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) en overige ANVR-informatie. Bekijk hier ons lidmaatschapscertificaat.

Download hier de ANVR brochure (link naar pdf bestand).

SGR

Tiara Tours (KvK 20102338) aangesloten bij SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Eigen bijdrage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op een geboekte reis gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor je zijn, zodat je onbezorgd op reis kunt blijven gaan. 

Calamiteitenfonds

Tiara Tours is tevens aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis
waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Heeft u de Belgische nationaliteit?

Het calamiteitenfonds is alleen op u van toepassing, indien u voldoet aan minimaal 1 van onderstaande voorwaarden:

  1. u bent woonachtig in Nederland

  2. u vertrekt vanuit Nederland

  3. u heeft geboekt op de Nederlandse (.nl) website

Print Friendly, PDF & Email
anvr sgr logo