ANVR / SGR

ANVR 

Tiara Tours (KvK 20102338) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie over reizen. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en Deel B: Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Op het boekingsformulier dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van – en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige ANVR-informatie.

Bekijk hier de ANVR reisvoorwaarden (zie de consumentenvoorwaarden onderaan de pagina).

SGR

Tiara Tours is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze site
gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is de vooruitbetaalde reissom terug te krijgen als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Tiara Tours is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze site gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.* Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
– (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Wij hopen uiteraard zo min mogelijk aanspraak te moeten maken op deze regeling.

* Het calamiteitenfonds is niet van toepassing op Belgische reizigers, zij kunnen aanspraak maken op de annuleringsverzekering.

Print Friendly